Monday, March 2, 2009

PEREKAAN


PENGERTIAN SENI VISUAL DARI ASPEK PEREKAAN
 • Sesuatu reka bentuk atau ciptaan yang mempunyai ciri-ciri kreativiti dengan mengutamakan fungsi dan nilai estetik
 • Contoh perekaan - komunikasi visual (grafik), reka bentuk teknologi, reka bentuk persekitaran (lanskap dan hiasan dalaman), multimedia dan animasi

GRAFIK

 • Aktiviti yang melibatkan tipografi (seni menyusun huruf) dan visual dengan bertujuan sebagai alat komunikasi, penyampai maklumat, nasihat, pemujukan, propaganda dan sebagainya
 • Grafik merupakan gambaran analogik yang bukan bersifat fotogarfi 2D untuk menyampaikan mesej tertentu kepada pemerhati, pengguna dan masyarakat
 • Contoh garfik - poster, logo, kulit buku, papan tanda, pembungkusan dan risalah

MULTIMEDIA

 • Secara ringkas multimedia membawa maksud gabungan pelbagai media
 • Terperinci pula, satu penghasilan yang dilakukan menggunakan teknologi komputer kepada komunikasi menggunakan video, audio, teks, grafik dan animasi
 • Contoh multimedia - multimedia linear, multimedia interaktif, laman web dan sebagainya

ANIMASI

 • satu imej pegun (statik) yang digerakkan menggunakan teknologi komputer dengan diolah warna, bentuk dan suara supaya kelihatan hidup kesan dari ilusi pergerakan
 • Contoh animasi - filem animasi 'Upin & Ipin', Toy Story, Final Fantasy dan sebagainya

LANSKAP

 • Kemahiran mengolah persekitaran berpandukan pengetahuan seni visual yang menggabungkan elemen alam semulajadi dan alam buatan manusia supaya persekitaran menarik dan berfungsi dengan sebaik mungkin kepada masyarakat serta mempunyai nilai-nilai estetik

HIASAN DALAMAN

 • Kemahiran mengolah ruang berdasarkan pengetahuan seni visual, menyesuaikan perabot, barang hiasan, peredaran udara dan cahaya supaya mewujudkan keadaan yang selesa
 • Memberi keutamaan dari segi fungsi dan nilai-nilai estetik